Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o.
obowiązujący od dnia 01.03.2023 r.

 
O MANUFAKTURZE KAPUCYNÓW
 
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.manufaktura.kapucyni.pl prowadzi:
Przedsiębiorca: Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. z siedzibą 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11, NIP 676-254-11-11, REGON 368947310, KRS 0000707453 (adres do korespondencji: 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11, email: esklep@kapucyni.pl, tel. 12 292 81 64, 12 292 81 65, kom. 795 431 809).
 
WARUNKI SPRZEDAŻY
2. Sprzedaż wysyłkowa towarów prezentowanych na stronie internetowej www.manufaktura.kapucyni.pl jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.
3. Zakupów w sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
4. Sprzedaż Nalewki - Balsam Kapucyński w ramach sklepu internetowego dokonywana jest wyłącznie osobom fizycznym dla celów prywatnych, nie do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Sprzedawca nie prowadzi w sklepie internetowym pod adresem www.manufaktura.kapucyni.pl hurtowej sprzedaży towarów.
5. Sprzedaż Nalewki - Balsam Kapucyński w ramach sklepu internetowego dokonywana jest wyłącznie osobom pełnoletnim oraz pod warunkiem odbioru dostarczonego alkoholu przez osobę pełnoletnią i trzeźwą. Podmiot dostarczający przesyłkę uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy i niewydania towaru w przypadku nie spełnienia warunku, o których mowa w zdaniu poprzednim.
6. Manufaktura Kapucynów informuje: „Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu. Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim nie zostanie alkohol wydany”.
7. Towary sprzedawane w sklepie internetowym są nowe i wolne od wad. Sklep odpowiada za wady towarów zgodnie z przepisami kodeku cywilnego o rękojmi.
8. Podane ceny towarów i koszty dostawy są cenami brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług - VAT) w złotych polskich.
9. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy.
10. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produków oraz wartości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (tj. wartość produków wraz z kosztami dostawy) podany jest przez złożeniem zamówienia przez Klienta.
 
KOMUNIKACJA ZE SKLEPEM INTERNETOWYM
11. Korzystanie przez Klienta z serwisu sklepu internetowego wiąże się z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów dostępu do sieci Internet. Koszty te ponosi Klient na rzecz podmiotów, które świadczą tą usługę; sklep internetowy nie jest dostawcą usług internetowych.
12. Klient kontaktujący się telefonicznie z obsługą sklepu internetowego samodzielnie ponosi koszty korzystania z usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem obsługi sklepu internetowego nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym, z którego korzysta Klient, w szczególności nie jest to tzw. numery premium.
13. Sklep internetowy nie przyjmuje telefonicznie zamówień ani reklamacji.
 
SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
14. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 543 kodeksu cywilnego), a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Wypełniając zamówienie Klient składa ofertę kupna danego towaru. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania zamówienia przez sklep, pod warunkiem jego dostępności w magazynie sklepu. W przypadku braku produktu w magazynie Klient zostanie poinformowany o możliwym terminie zawarcia umowy i jej realizacji.
15. O zaakceptowaniu zamówienia, przystąpieniu do jego realizacji oraz terminie wysyłki lub odbioru osobistego sklep zawiadamia Klienta drogą elektroniczną na adres poczty e-mail, wskazany przez Klienta przy rejestracji lub składaniu zamówienia w sklepie internetowym.
16. Każda sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT lub paragonem.
17. Dane kontaktowe Klienta z zamówienia są traktowane jako dane adresowe do dostawy towaru, chyba że Klient wskaże w zamówieniu inny adres dostawy.
18. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty tj. zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz kosztów dostawy bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przez Klienta. Aktualne stawki rabatów i sposób ich przyznawania określa załącznik nr 1 do regulaminu.
19. Dostawa zamówionych towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu. Aktualna lista dostępnych form dostawy jest dostępna jest na stronie https://www.manufaktura.kapucyni.pl/wysylka,16. 
Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego przez Klienta w punkcie sprzedaży w Krakowie, ul. Loretańska 11, w godzinach otwarcia Sklepu tj. pon.-pt.: 9-18 oraz sob. 9-14. Odbiór zamówionego towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), po uprzednim potwierdzeniu terminu przez obsługę Sklepu drogą mailową lub telefoniczną. Odbiór osobisty jest bezpłatny. 
20. Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. oferuje następujące formy płatności:
a). za pobraniem - płatności za zamówienie i dostawę Klient dokonuje gotówką lub kartą bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę,
b). przedpłaty na rachunek bankowy - płatności za zamówienie i dostawę Klient dokonuje bezpośrednio na konto Manufaktury w formie zaliczki - nr rachunku bankowego Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o.: .Bank BGŻ BNP PARIBAS: 82 1600 1462 1819 9373 3000 0001,
c). płatność e-przelewem - przez PayU oraz kartami płatniczymi VISA, MASTERCARD (za pośrednictwem PayU)*.

* Serwis Pay-U (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 620-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem https://www.payu.pl.
 
21. Dla wybranych form dostawy mogą być dostępne jedynie wybrane formy płatności.
 
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
22. Na łączny czas oczekiwania na realizację zamówienia składa się czas na skompletowanie produktów oraz czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej zamówione produkty i wynosi 1-2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) pod warunkiem dostępności towaru. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy towarów przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na stronie sklepu w momencie wyboru formy dostawy i płatności.
23. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby złożone zamówienia realizować bez zbędnej zwłoki
23. Zamówienia nieopłacone po upływie 10 dni od daty złożenia zostaną anulowane. W przypadku odbioru osobistego, zamówienia nieodebrane po 7 dniach roboczych od daty potwierdzenia przez Sklep gotowości towaru do odbioru zostaną anulowane, a środki przekazane na opłatę zamówienia zwrócone Klientowi.
25. Dostawa towarów odbywa się przez firmy kurierskie współpracujące ze sprzedawcą. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, dostarczenie towaru  wg standardowych zasad działania ww. firm dostarczenie towaru powinno nastąpić w ciągu 2-5 dni roboczych od dnia nadania przesyłki. Sklep może w każdym czasie zmienić firmę kurierską, za pomocą której realizuje dostawy.
26. Klient powinien sprawdzić przesyłkę przed jej odebraniem. Nie należy przyjmować paczek uszkodzonych lub naruszonych.
 
ZWROT TOWARU I REKLAMACJE
27. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi – konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Wraz z elektronicznym potwierdzeniem zamówienia w Sklepie internetowym Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o., Klient otrzymuje dodatkową informację dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór takiego odstąpienia, stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do regulaminu.
28. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy Klientowi nastąpi po podpisaniu i odesłaniu faktury korygującej. Zwrotne przesyłki pobraniowe nie będą przyjmowane.
29. W przypadku braku zgodności towaru z umową Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, które z opisem reklamacji należy przesłać/przekazać na adres działu sprzedaży Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o., 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: esklep@kapucyni.pl. W przypadku zniszczenia towaru lub potrzeby jego zbadania w celu ustalenia zasadności reklamacji Klient uzgadnia z pracownikiem Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. jego wysyłkę na wyżej podany adres.
30. Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni udziela odpowiedzi na reklamację drogą pisemną lub elektroniczną, a w miarę możliwości udziela informacji telefonicznie o dalszym sposobie postępowania. Do Klienta należy wybór podstawy reklamacji: brak zgodności towaru z umową lub gwarancja (o ile została udzielona na dany towar).
31. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. wymieni lub naprawi Klientowi towar na pełnowartościowy w rozsądnym czasie od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty udzielenia odpowiedzi na reklamację.
32. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. odsyła wymieniony lub naprawiony produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta.
33. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będzie możliwa albo wymagałyby nadmiernych kosztów, Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
34. W przypadkach opisanym w pkt 33 powyżej oraz w art. 43e. ust. 1 ustawy o prawach konsumentów Konsument ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy.
35. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
36. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar na koszt Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o., chyba że strony uzgodniły inny sposób postępowania z towarem.
37. Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. W przypadku obniżenia ceny zwrot odpowiedniej części ceny następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
38. Szczegółowych informacji dotyczących reklamacji udzielają pracownicy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. pod nr telefonu 12 292 81 64 lub e-mail: esklep@kapucyni.pl
 
ROZWIĄZYWANIE KWESTII SPORNYCH
39. Postanowienia regulaminu w żaden sposób nie wyłączają czy ograniczają praw klientów-konsumentów, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności  ustawy z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) lub kodeksu cywilnego.
40. Spory między Klientem a sklepem rozstrzygają właściwe, polskie sądy powszechne na podstawie przepisów prawa polskiego. Właściwość ogólną sądu ustala się na podstawie miejsca zamieszkania (siedziby) pozwanego. Informacja o pozasądowych formach rozstrzygania sporów stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/POLITYKA PRYWATNOŚCI
41. Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o., właściciel i administrator sklepu internetowego pod adresem www.manufaktura.kapucyni.pl jest Administratorem Danych Osobowych. Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. zachowuje przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
42. Dane Klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy, nr telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej) przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji zamówienia. Dane Klienta udostępniane są firmom kurierskim obsługującym dostawy oraz PayU SA obsługującemu płatności. Podmioty te również są Administratorami Danych Osobowych.
43. Szczegółowe informacje dla Klientów w zakresie ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.
 
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
44. Sklep internetowy może dokonać w każdym czasie zmiany regulaminu, publikując go na stronie Sklepu. Do zamówień złożonych przez Klienta stosuje się regulamin obowiązujący w dacie jego składania.
45. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. 
RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO MANUFAKTURY KAPUCYNÓW
Spółka z o. o.

1. Polityka rabatowa obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
2.    Przyznane rabaty dotyczą WSZYSTKICH zamówień składanych przez ZAREJESTROWANEGO Klienta  TYLKO w sklepie internetowym Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o (www.manufaktura.kapucyni.pl). Rabaty nie dotyczą Klientów nie posiadających konta w sklepie internetowym Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o.
3.    Podstawą naliczenia rabatu na dany rok kalendarzowy jest sumaryczna wielkość obrotów (po rabatach) w sklepie internetowym Manufaktury w całym roku poprzedzającym.
4.    Przyznane rabaty są stałe i nie ulegną zmianie w ciągu roku kalendarzowego, na który zostały przyznane, niezależnie od wielkości zamówień w tym okresie.
5.    Rabaty na dany rok kalendarzowy liczone są od ceny detalicznej towarów (bez kosztów wysyłki) w Sklepie internetowym w zależności od obrotu uzyskanego przez Klienta w roku poprzedzającym i wynoszą: 
8%  - przy obrotach powyżej 5.000 zł
7 % - przy obrotach od 2000 zł do 4999 zł
6 % - przy obrotach od 1000 zł do 1999 zł
5 % - przy obrotach od 700 zł do 999 zł
4 % - przy obrotach od 500 zł do 699 zł
6.    Przyznane rabaty dla stałych Klientów nie sumują się z przyznawanymi okazjonalnie kuponami rabatowymi oraz nie obejmują towarów z promocji i wyprzedaży.
7.    Wartość zamówień w danym roku kalendarzowym jest podstawą naliczania rabatów na kolejny rok.
8. Rabaty za zakupy za rok poprzedni zostaną naliczone najpóźniej do 15 stycznia roku kalendarzowego i zostaną przyznane na rok od dnia ich nadania.

Załącznik nr 2 - Uprawnienia Klienta związane z odstąpieniem od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w  terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:
a). bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do magazynu sklepu: Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o., ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków,
b). dodatkowych kosztów dostarczenia towaru, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Klienta zamówionego towaru. W przypadku jednorazowego zamówienia wielu towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od odbioru ostatniego towaru, partii lub części.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o  odstąpieniu od umowy.
4. Oświadczenie można złożyć np. na formularzu, który dostępny jest na stronie sklepu  https://www.manufaktura.kapucyni.pl/prawo-do-odstapienia-od-umowy,14. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe.
5. Do zachowania ww. 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. Oświadczenie można przesłać do sklepu na piśmie, przesyłając je na adres: Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o., ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków lub w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: esklep@kapucyni.pl.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sklep potwierdził złożone zamówienie, oferta przestaje wiązać.
9. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w  tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem pkt 10.
10. Sklep wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do sklepu internetowego na adres: Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o., ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów:
1). w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3). w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
4). w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – dotyczy to w szczególności żywności i kosmetyków;
5). w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
6). w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
7). w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


Załącznik nr 3 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy. Pouczenie o odstąpieniu od umowy.
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Dotyczy Sklepu Internetowego Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. www.manufaktura.kapucyni.pl 


Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o., ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: esklep@kapucyni.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwoty: przesyłki o wadze do 5 kg -  około 15 zł, przesyłki o wadze od 5 do 10 kg -  około 20 zł.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu m. in. w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – dotyczy to w szczególności produktów żywnościowych i produktów kosmetycznych,
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA REKLAMACJI
Dotyczy Sklepu Internetowego Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. www.manufaktura.kapucyni.pl 

1. W przypadku braku zgodności towaru z umową Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, które ze wskazaniem (opisem) braku zgodności towaru z umową należy przesłać na adres działu sprzedaży Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o., 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: esklep@kapucyni.pl.
2. W przypadku zniszczenia towaru lub potrzeby wcześniejszego zbadania towaru w celu ustalenia zasadności reklamacji Klient uzgadnia z pracownikiem Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. sposób i termin przesłania reklamowanego towaru na wyżej podany adres. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. pokrywa koszty obioru towary od Klienta.
3. Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. w ciągu 14 dni udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację drogą pisemną lub elektroniczną, a w miarę możliwości również telefonicznie. Do Klienta należy wybór podstawy składania reklamacji: braku zgodności towaru z umową lub gwarancji (jeżeli została udzielona na towar).
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. wymieni lub naprawi Klientowi towar na pełnowartościowy w rozsądnym czasie od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty udzielenia odpowiedzi na reklamację.
5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. odsyła wymieniony lub naprawiony produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta.
6. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będzie możliwa albo wymagałyby nadmiernych kosztów, Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
7. W przypadkach opisanych w pkt 6 oraz w art. 43e. ust. 1 ustawy o prawach konsumentów Konsument ma  prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy.
8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
9. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar na koszt Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o., chyba że strony uzgodniły inny sposób postępowania z towarem.
10. Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. W przypadku obniżenia ceny zwrot części ceny następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
11. Szczegółowych informacji dotyczących reklamacji udzielają pracownicy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. pod nr telefonu 12 292 81 64 lub e-mail: esklep@kapucyni.pl.


Załącznik nr 5 - Informacja na temat pozasądowych formach rozstrzygania sporów

1. Konsument może skorzystać m. in. z poniższych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu, kierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej,
b) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, kierowany do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
2. Konsument może zwrócić się o uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sklepem do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także pod adresem internetowym: www.uokik.gov.pl.

Załącznik nr 6 - Informacja dla klientów w zakresie ochrony danych osobowych

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych Klientów serwisu internetowego pod adresem www.manufaktura.kapucyni.pl jest Manufaktura Kapucynów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków (KRS 0000707453, NIP 6762451111, REGON 368947310), zwana dalej Administratorem.
Dane kontaktowe Administratora:
Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, wysyłając korespondencję na adres:
Manufaktura Kapucynów spółka z o. o., ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków. Kontakt z Administratorem możliwy jest także za pośrednictwem poczty elektronicznej: esklep@kapucyni.pl

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych
Jakie dane przetwarzamy?
1). Przetwarzamy dane osobowe Klientów sklepu internetowego, które podajecie Państwo na stronie sklepu podczas tworzenia konta Klienta lub dokonywania zakupu towarów. Dane te zostały podane w formularzu danych i są one niezbędne zarówno do utworzenia Państwa konta, jak również dokonania na Państwa rzecz sprzedaży towarów i jej realizacji.
2). Przetwarzamy dane osobowe, które pozostawiacie Państwo w ramach poruszania się po stronie internetowej serwisu internetowego www.manufaktura.kapucyni.pl w tzw. plikach cookies.
3). Przetwarzamy dane osobowe w postaci Państwa adresu poczty e-mail, jeżeli wyrażą Państwo chęć otrzymywania naszego newslettera.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?
Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych niezbędne jest:
1) w celu zawarcia lub wykonywania umowy, której Klient naszego sklepu internetowego jest stroną. Założenie konta Klienta (jego rejestracja) umożliwia zawarcie i realizację bieżącej umowy, a także zawarcie w przyszłości kolejnych umów, bez potrzeby ponownego podawania danych przez Klienta,
- podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania danych do zawarcia lub wykonywania umowy);
2) w celu zawarcia lub wykonywania umowy, zawieranej przez Klienta będącego spółką lub osobą prawną; w tym przypadku przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, reprezentujących Klienta;
– podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość zawierania i wykonywania umów z Klientami reprezentowanymi przez osoby fizyczne, możliwość weryfikacji uprawnień do reprezentowania Klientów oraz zapewnienie kontaktu z Klientem w związku z wykonywaniem umowy);
3) w celu rozpatrywania reklamacji Klientów lub prowadzenia korespondencji z Klientem co do prawidłowości wykonania umowy;
- podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania danych do zawarcia lub wykonywania umowy);
4) w celu wypełniania przez Administratora jego obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z obowiązkiem  wystawiania i przechowywania faktur, prowadzenia dokumentacji księgowej oraz rozliczeń podatkowych, a także – w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych – obowiązków ustawowych w zakresie sprawdzenia, czy kupujący jest osobą pełnoletnią;
-  podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
5) dochodzenia roszczeń oraz ochrony swoich praw we wszelkich postępowaniach, związanych z działalnością Administratora, w tym także do celów archiwalnych;
 - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora);
6)  w celu oferowania Klientom naszych produktów (marketing bezpośredni) – za zgodą Klienta;
- podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora).

4. Okres przetwarzania danych przez Administratora
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres konieczny do zawarcia lub wykonania umowy, a nie dłużej niż przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń z tytułu wymowy lub jej nieprawidłowego wykonania (z reguły są to 3 lata), lub też terminów obowiązkowego przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa podatkowego (z reguły jest to 5 lat).
W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości w ramach marketingu własnego Administratora (newsletter), dane Klienta będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta.

5. Brak obowiązku prawnego podania danych
Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne i brak jest obowiązku podania danych, który wynikałby z obowiązujących przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne, aby mogła zostać zawarta umowa dotycząca sprzedaży towarów, które Klient chce nabyć w naszym sklepie internetowym oraz by towary te zostały Klientowi dostarczone. Bez podania danych osobowych sklep internetowy nie będzie mógł dokonać sprzedaży na rzecz Klienta.

6. Przekazywania danych osobowych
Dane osobowe Klientów mogą być udostępnianie przez Administratora podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na mocy przepisów prawa.
Dane osobowe Klientów są przekazywane przewoźnikowi, który dostarcza Klientom zakupione przez nich towary, a przekazanie danych ma na celu wyłącznie umożliwienie wykonania dostawy.
Ponadto dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m. in. dostawcom usługi IT, firmie księgowej lub kancelarii prawnej – przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie w zakresie określonym w tej umowie.

7. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przepisy RODO określają pełną listę prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Klientom sklepu internetowego przysługują w szczególności następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z którym Klient ma prawo otrzymania od Administratora  informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych oraz jego zakresie.
W celu realizacji ww. prawa Klient powinien zwrócić się do Administratora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o udzielenie informacji i przekazanie kopii przetwarzanych danych.
prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, zgodnie z którym Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany swoich danych, jeżeli są one błędne lub uległy zmianie.
W celu realizacji ww. prawa Klient dokonuje samodzielnie zmian danych, korzystając z zakładki „Profil Klienta” na stronie sklepu internetowego. Klient może także zwrócić się do Administratora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokonanie zmiany jego danych.
prawo żądania usunięcia danych osobowych, zgodnie z którym Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma podstaw prawnych do ich dalszego przetwarzania. W celu realizacji ww. prawa Klient może zwrócić się do Administratora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o usunięcie jego danych osobowych.
- ograniczenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z którym Klient ma prawo żądać, aby wyłączyć z przetwarzania określone dane osobowe lub ograniczyć zakres czynności przetwarzania danych (bez ich usuwania). W celu realizacji ww. prawa Klient powinien zwrócić się do Administratora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych.
- prawo do wniesienia sprzeciwu; zgodnie z którym Klient ma prawo żądać w każdym czasie zaprzestania przetwarzania jego danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora. W celu realizacji ww. prawa Klient powinien zwrócić się do Administratora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze sprzeciwem. Po wpływie sprzeciwu Klienta Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Klienta w ww. celu.
W przypadkach określonych w przepisach prawa Klient ma  prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora. Pomimo złożenia sprzeciwu przez Klienta jego dane będą mogły być nadal przetwarzane przez Administratora, jednak wyłącznie wtedy, gdy będą istniały ważnie, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych przez Administratora, które według przepisów prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów Klienta, lub gdy dalsze przetwarzanie danych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z którym Klient ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Dodatkowe informacje znajdują się w pkt 8: Zasady otrzymywania newslettera.
- prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z którym Klient ma prawo do otrzymania od Administratora przetwarzanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może żądać przesłania tych danych innemu Administratorowi. W celu realizacji ww. prawa Klient powinien zwrócić się do Administratora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując adres poczty elektronicznej, na które jego dane powinny zostać wysłane.
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z którym Klient ma prawo
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa. Dane kontaktowe  Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie tego urzędu: https://uodo.gov.pl

8. Zasady otrzymywania newslettera
Newsletter jest formą  marketingu bezpośredniego administratora, w związku z czym przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody udzielonej przez Klienta. Zgłoszenie przez Klienta chęci otrzymywania newslettera stanowi jego zgodę na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej (e-mail) w tym celu.
W każdym czasie Klient może złożyć sprzeciw co do dalszego przetwarzania jego danych w celu przesyłania mu newslettera, wykorzystując w tym celu jedną z następujących możliwości:
1) zaznaczenia opcji rezygnacji z otrzymywania newslettera – po zalogowaniu do swojego konta w Sklepie internetowym w zakładce „Zgody”,
2) użycie linku rezygnacji z otrzymywania newslettera, który znajduje się na końcu każdego newslettera,
3) przesłanie wiadomości e-mail do Administratora, zawierającej  sprzeciw co do dalszego przetwarzania danych lub rezygnację z otrzymywania newslettera.
Po wpływie sprzeciwu Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Klienta w ww. celu.

9. Dodatkowe informacje
Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza teren Polski.
Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10.  Informacja o plikach „Cookies”
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania z naszych stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Klientów i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Klientów, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- umożliwienia korzystania z usługi – uwierzytelniające pliki cookies;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Klienta sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka, istnieje jednak możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim użytkownik zdecyduje się zmienić domyślne ustawienia, powinien zwrócić uwagę na to, że wiele ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce internetowej.
Należy także pamiętać o tym, że w przypadku korzystania z jednego komputera z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z serwisu Administratora, do którego Klient jest zalogowany, koniecznie należy się wylogować. W przeciwnym wypadku osoby nieupoważnione mogą uzyskać dostęp do serwisu oraz danych Klienta.

11.  Certyfikat SSL
Dla bezpieczeństwa danych naszych Klientów na stronie internetowej został wdrożony certyfikat SSL, dzięki któremu dane przesyłane na stronę internetową są zabezpieczane poprzez szyfrowanie całego połączenia. W konsekwencji wszystkie dane są poufne, nie mogą być w żaden sposób zmienione oraz zawsze trafiają w odpowiednie miejsce.